Bajkowy koncert Grupy wokalnej

Grupa wokalna powstała we wrześniu 2014 r. Utworzyły ją najstarsze dziewczęta z MILLE VOCI. Aktualnie grupa liczy 16 uczestniczek w wieku 12-20 lat i wciąż jest otwarta dla nowych chętnych. Dziewczęta sięgają po różnorodny repertuar. Chętnie współpracują z MILLE VOCI i biorą udział w wielu aktywnościach proponowanym chórowi. Z racji wieku uczestniczek kładziemy nacisk na ich samodzielność i angażujemy dziewczęta we współdecydowanie o sprawach grupy.

„Bajkowy koncert” został zorganizowany przez Grupę wokalną dla młodszych koleżanek i kolegów z MILLE VOCI jako stworzenie okazji do uczynienia z chórzystów nie tylko wykonawców, ale też odbiorców muzyki. Zgodnie z założeniami metodycznymi, projekt został wymyślony wraz z uczestniczkami Grupy Wokalnej. Repertuar stanowiły znane i lubiane utwory z filmów Walta Disneya. Dziewczęta wystąpiły w strojach wybranych przez siebie księżniczek lub innych bajkowych postaci. Część z nich samodzielnie wymyśliła i skompletowała strój, pozostałe miały za zadanie dopasowanie odpowiedniego dla postaci stroju w wypożyczalni kostiumów. Suknie balowe z różnych epok z każdej chórzystki uczyniły baśniową księżniczkę.  

Koncert odbył się 23.10.2016 r. w Centrum Promocji Kultury (ul. Podskarbińska 2). Wydarzenie spotkało się z bardzo gorącym przyjęciem, zwłaszcza przez najmłodszą część widowni (ponad 300 osób na publiczności) i zostało uznane przez Grupę wokalną jako jeden z ich najbardziej udanych i satysfakcjonujących je występów.