Kolonie MILLE VOCI

Czas realizacji: 30.07-7.08.2016

Kukle k/Suwałk, 2016.

Na muzyczno-twórcze kolonie MILLE VOCI pojechaliśmy do Kukli nad jeziorem Pomorze, do naszej ulubionej glinianej wioski. Program obozu składał się z czterech autorskich bloków zajęć: muzycznego, językowego, plastycznego i teatralno-ruchowego. Część rekreacyjną wypełniły wycieczki do miejsc ciekawych i magicznych (Ogród Bajek w Kaletniku, Suwałki Konopnickiej, Muzeum Wigier) oraz kąpiele w jeziorze, zabawy i spacery, a także przygotowanie wspólnego podwieczorku czy gry świetlicowe i karaoke. Wszystkie zajęcia artystyczne (muzyczne, plastyczne i teatralno-ruchowe) koncentrowały się wokół pięciu zmysłów, umożliwiając dzieciom twórczą ekspresję i poznawanie swoich możliwości.

Blok muzyczny: „Nadstaw uszu” muzyka towarzyszyła nam przez większość pobytu, natomiast w trakcie bloków muzycznych skupialiśmy się na doskonaleniu emisji głosu, ćwiczeniach oddechowych, dykcyjnych, interpretacyjnych i umuzykalniających przyjmujących formę zabaw muzycznych, w tym zupełnie nowe rozśpiewki, ćwiczenia rytmiczno-ruchowe oraz utwory spoza repertuaru chóru.

Blok językowy: „English for pop stars!” – Błyskawiczny, autorski kurs języka angielskiego. Poznawaliśmy słowa i zwroty, które trzeba znać, gdy się jest gwiazdą muzyki lub… chórzystką. Szlifowaliśmy wymowę i śmiałość posługiwania się językiem. Kurs był odpowiedni dla dzieci na każdym poziomie zaawansowania językowego, gdyż nie bazował na wcześniej posiadanej wiedzy. Skupiał się na nauce nowego słownictwa poprzez zabawę.

Kukle k/Suwałk, 2016.

Blok plastyczny: „Wytęż wzrok” był czasem , by malować, rysować, sklejać, lepić i co nam tylko w kreatywnej duszy zagra. Uczyliśmy się patrzeć na otaczający nas świat oczami malarza-kolorysty tworząc abstrakcyjne i surrealistyczne prace malarskie, ćwiczyliśmy precyzję przy robótkach ręcznych wyszywając lub wyklejając kartki pocztowe czy lepiąc ludziki z plasteliny i korków od butelek.

Blok teatralno-ruchowy: „Poczuj energię”odkrywaliśmy możliwości naszego ciała poprzez różne formy zajęć ruchowych m. in. przez elementy tańca, dramy, teatru. Postawiliśmy na zabawy rozwijające współpracę, odpowiedzialność za siebie nawzajem i wspólny wynik, budujące zaufanie i zaangażowanie całej grupy.