2016: Moje miasto

W 2016 realizowaliśmy projekt „Moje miasto – warsztaty i koncert” współfinansowany przez Urząd m.st. Warszawy.

„Tak naprawdę są tylko dwie rzeczy, w które można wyposażyć swoje dzieci: pierwsza to korzenie, a druga – skrzydła.”

– Holding Carter

Celem projektu było wzbogacenie oferty kulturalnej miasta związanej z obchodami 100-lecia przyłączenia Grochowa, Gocławia i Saskiej Kępy do Warszawy oraz budowanie tożsamości uczestników w dwóch aspektach: jako Warszawiaków oraz jako artystów.

W repertuarze pojawiły się utwory dotyczące miasta Warszawy, ale też miasta w szerszym spojrzeniu – jako miejsca, w którym żyjemy, dorastamy, które jest nam bliskie. Ważnym punktem programu było premierowe wykonanie piosenki stworzonej z uczestnikami podczas warsztatów „Tacy na Pradze” (muzyka i słowa: Mikołaj Tabako).  

W ramach projektu dzieci spotkały się z varsavianistką Joanną Mikulską. Podczas warsztatów poznawały historię okolicy, w której mieszkają, realia życia w dawnej Warszawie, oglądały dawne zdjęcia przedstawiające znane im miejsca na Pradze. W celu przygotowania chóru do występu od strony muzycznej zorganizowanych zostało kilka spotkań warsztatowych i próba generalna z muzykami,  którzy wzięli udział także w koncercie.

Z chórem i grupą wokalną wystąpili: Mikołaj Tabako (trąbka), Bartosz Ługowski (gitara), Maciej Chwała (fortepian), Dawid Somló (perkusjonalia). Koncert miał charakter wydarzenia rodzinnego (dla dzieci, ale z dużą dawką satysfakcji muzycznej dla rodziców). Koncert dedykowany był mieszkańcom Pragi Południe.


Warsztaty wiosenne

Tematem wycieczki było odkrywanie swojej tożsamości poprzez przyglądanie się emocjom, jakie odczuwamy w różnych sytuacjach. Dzieci uczestniczyły w warsztatach dramowych, podczas których przedstawiały różne trudne sytuacje z życia, a następnie improwizowały inne możliwości zachowania się w danej sytuacji. Dopełnieniem rozważań było wspólne oglądanie filmu „W głowie się nie mieści” oraz rozmowa o tym, jak emocje wpływają na nasze decyzje i jak wiele nam mówią o tym, co jest dla nas w życiu ważne. Temat emocji był silnie związany z wątkiem przeprowadzki głównej bohaterki, a tym samym z tematem projektu „Moje miasto”. Płynnie przeszliśmy do rozważań o naszym przywiązaniu do miasta, rodziny, przyjaciół – naszych korzeni.

W młodszej grupie powstały także rysunki przedstawiające „wyspy osobowości” (określenie z filmu oznaczające fundamenty osobowości, coś istotnego w danym momencie życia). Dzieci pracowały w czterech grupach, ucząc się zarazem współpracy, prowadzenia dyskusji i radzenia sobie z emocjami w sytuacji twórczego konfliktu w kwestii treści pracy.


Podczas wycieczki odbył się koncert dla lokalnej społeczności we współpracy z miejscową Biblioteką i przy wsparciu Urzędu Miasta Broku.