Zakładając Fundację Poszukiwań Artystycznych SZEPTEM nie marzyłyśmy nawet o własnym wydawnictwie, ale owe poszukiwania artystyczne sprawiły, że nie mogłyśmy postąpić inaczej…Cały dochód ze sprzedaży przeznaczony jest na działalność statutową fundacji. Z biegiem czasu nasze pomysły na pracę z dziećmi układały się w pewną metodę. Nie ograniczałyśmy się do zajęć muzycznych.… Continue Reading…