2018: Podróż ku wolności

Termin realizacji: 1.03.-31-12.2018

Projekt współfinansowany ze środków m.st. Warszawy

Jesteśmy wolni jak jaskółki na niebie. Jesteśmy wolni – mamy niebo dla siebie!
Jesteśmy wolni jak motyle na łące. Jesteśmy wolni i są nas tysiące!
– z piosenki „Co nam wypada 11 listopada”

Każdy człowiek jako dziecko wielokrotnie uczestniczył w różnych akademiach, szkolnych obchodach świąt historycznych, “dorosłych” uroczystościach, nie rozumiejąc jeszcze, co tak naprawdę one znaczą. Słyszał mądre zdania, ale dotyczyły one rzeczy przeszłych. A czy któraś z nich miała znaczenie w codziennym życiu? Czy uczyła, jak cieszyć się wolnością w czasie pokoju?

„Podróż do wolności” to projekt zrealizowany w celu upamiętnienia 100 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości. Z jednej strony zakładał on przeprowadzenie warsztatów dla chóru uświadamiających wykonawcom znaczenie obchodzonego jubileuszu, z drugiej wykonanie łącznie trzech koncertów. Tematy poruszane poprzez wybrane piosenki dotyczyły wolności jako wartości obecnej w codziennym życiu każdego z nas. Ukazywały dzieciom fakt, że wolny kraj pozwala na realizację własnych marzeń, świętowanie ulubionych tradycji, mówienie w ojczystym języku, naukę czy podróże.

Cele

  • dwa koncerty w szkołach podstawowych i koncert finałowy (ogólnodostępny),
  • przybliżenie dzieciom tematu odzyskania Niepodległości,
  • kształtowanie nawyku udziału w kulturze,
  • wzbogacanie doświadczeń artystycznych dzieci.

Na projekt składały się nie tylko koncerty. Cele były realizowane podczas kilku równolegle realizowanych działań. Chórzyści uczestniczyli w warsztatach na temat wolności i omawiali z dyrygentką pod tym kątem repertuar koncertów. W kwietniu odbyły się warsztaty weekendowe (na temat podróży oraz o wolności przez pryzmat podróżowania, poznawania kultur, wolności jaką daje nam znajomość języków, wolności jaką daje wyobraźnia). We wrześniu jednodniowe warsztaty  łączyły  wątek podróży z tematem 100-lecia odzyskania Niepodległości. Znaczenie warsztatów było równie ważne co nauka utworów.

Powstały także scenariusze koncertów oraz aranżacja piosenki przewodniej koncertu „Co nam wypada 11 Listopada” ze słowami Rafała Witka i muzyką Karoliny Olczedajewskiej. Zgodnie z tekstem utworu chcieliśmy świętować to wydarzenie z wielką radością oraz dziecięcą spontanicznością. Treści projektu promowane byłe także na Facebooku fundacji. Wykorzystana została postać myszki Serenady podróżującej po Polsce. Zamieszczone zostały jej zdjęcia z Sandomierza, gdzie wolna i szczęśliwa sprawdzała, czy już wszyscy wiedzą, co nam wypada 11 listopada. Z kolei w Dniu Nauczyciela myszka składała życzenia, aby polska szkoła dawała dzieciom wolność, żeby uczyła podejmowania decyzji, szukania twórczych rozwiązań i odpowiedzialności za otaczający nas świat.

Warsztaty dla chóru MILLE VOCI

Pierwsza część programu warsztatów została zrealizowana podczas kwietniowej wycieczki (opisane szczegółowo w rozdziale III.1. o projekcie „Niekończąca się podróż”).

W tematykę semestru zimowego dzieci zostały wprowadzone podczas sobotnich warsztatów dn. 15.09.2018. W pierwszej części zajęć o charakterze teatralnym dzieci przypominały sobie, jakie są Prawa Dziecka i jak można dbać o ich przestrzeganie. Puentą warsztatów była refleksja, że prawa są po to, aby strzec naszej wolności. W drugiej części zajęć dzieci dowiedziały się, że wolność wiąże się z odpowiedzialnością.

Poznały bajkę (źródło: Internet) opowiadającą o zwierzątkach mieszkających w trzech różnych klatkach w sklepie zoologicznym. Każde z nich inaczej rozumiało wolność, bezpieczeństwo, dom czy szczęście, a dzieci zastanawiały się, która z postaw jest im bliższa. Dzieci próbowały określić swoją definicję. Dla wielu kwintesencją wolności było bezpieczeństwo, co jest adekwatne do ich wieku. U starszych dzieci pojawiały się wypowiedzi o chęci decydowania o sobie, możliwości wyboru. Poprzez bajkę dzieci mogły zobaczyć, że każda decyzja ma jakieś konsekwencje. Wolność to nie swawola, ale odpowiedzialność.

Oto wybrane odpowiedzi uczestników na pytanie, czym jest dla mnie wolność? Wolność to dla mnie…

…rodzina i przyjaciele, przyjaźń i miłość.
…samodzielne podejmowanie decyzji.
…coś, czego nie można kupić, radość z życia.
…radość, że możemy żyć w wolnym kraju, szczęściu, z bliskimi, swoim życiem.
…prawo do przyjaźni.
… mówić po polsku.
…jak jestem nad morzem. 
…pływanie.
…bezpieczeństwo.
…podróże.
…muzyka.
…dom.

Po udziale w warsztacie wszystkie osoby uczestniczące zgodziły się ze stwierdzeniem, że „Odzyskanie niepodległości było wydarzeniem mającym wpływ na nasze współczesne życie”. Na podstawie wyników ewaluacji można wnioskować, iż ważne i ciekawe jest dla uczestników branie udziału w warsztatach związanych z tematyką koncertów.

koncerty „Podróż ku Wolności” dla szkół

9.11.2018 – Szkoła Podstawowa nr 215 
16.11.2018 – SZKOŁA PODSTAWOWA NR 141

Koncerty listopadowe były artystyczno-edukacyjną ofertą dla uczniów klas 0-1 z dwóch szkół podstawowych w dzielnicy.

W Szkole Podstawowej nr 215 koncert odbył się 9 listopada, a   16 listopada w Szkole Podstawowej nr 141. Na widowni było łącznie około 200 uczniów. Poprzez konferansjerkę i dobór repertuaru ukazywały one temat wolności oczami dzieci. Konferansjer (Zofia Krystman) animując myszkę Serenadę zadawał dzieciom pytania o to, czym różni się wolność od swawoli, czym jest odpowiedzialność, co by było gdybyśmy nie dbali o środowisko? Ze strachliwej myszki siedzącej w zaciszu księgarni stała się odważną myszą pływającą po morzu z załogą MILLE VOCI, której wolności już nie ogranicza strach. Z dziećmi w szkołach dzieliła się swoimi odkryciami i wypytywała o ich zdanie na temat wolności.

 Myszka opowiadała dzieciom także o tym, że dla niej wolność to podróżowanie, marzenia, wyobraźnia czy literatura. Zwróciła uwagę na to, że dzięki wolności możemy mówić po polsku, uczyć się, wyjeżdżać za granicę, a także świętować narodowe tradycje i czuć się bezpiecznie. Wspomniała także o tym, że nasi dziadkowie czy pradziadkowie, którzy żyli w czasie wojny, nie mieli tyle szczęścia. Zachęcała także dzieci do wspólnego śpiewania piosenki „Co nam wypada 11 listopada” (słowa: Rafał Witek, muzyka: Karolina Olczedajewska). Puentą koncertu „Podróż ku wolności” były słowa piosenki mówiące o tym, że w Dzień Niepodległości wypada nam się cieszyć i skakać z radości.

Koncert „Świąteczna podróż ku wolności”

17.12.2018
CENTRUM PROMOCJI KULTURY, UL. PODSKARBIŃSKA 2

Co oznacza wolność dla dziecka, dla którego wojna jest całkowitą abstrakcją? Czy dorośli zastanawiają się na co dzień, jakim wyzwaniem jest wolność wywalczona przez przodków? Czy potrafią się nią cieszyć? Droga do wolności to nie tylko wydarzenia historyczne. To także przyszłość i codzienna, ale też niezwykła podróż każdego z nas. O tej codzienności i zadaniu pielęgnowania wolności, chcieliśmy rozmawiać nie tylko z dziećmi, ale także ich rodzicami oraz innymi dorosłymi zgromadzonymi na koncercie świątecznym. Był on okazją do podzielenia się z gośćmi odkryciami z warsztatów, w których uczestniczyli chórzyści oraz wspólnego kolędowania jako kultywowania tradycji.

Chór Dziecięcy MILLE VOCI i Grupa Wokalna przygotowali dla publiczności szczodry wieczór, obfitujący w muzyczne niespodzianki i refleksje o wolności. To była świąteczna podróż przez różne tradycje, które świętować możemy dzięki odzyskanej 100 lat temu wolności, a także okazja, by zachęcić do rozważań o tym, czym jest wolność w czasach pokoju. Jesteśmy bowiem (my-dorośli) ostatnim pokoleniem, które miało bezpośredni kontakt ze świadkami II Wojny Światowej. Dzieci już tego nie doświadczą. Nie zobaczą łez babci wspominającej Auschwitz, nie zrozumieją dlaczego mama dokładnie zbiera chlebem jajecznicę z talerza, żeby nic się nie zmarnowało – bo babcia tak robiła, kiedy nie było co jeść w okupowanej Warszawie… Młodym ludziom musimy pokazywać wolność od innej strony. Bo czym może ona być w czasach pokoju? Może prawem do poznawania innych kultur, wyjeżdżania za granicę, słuchania zachodniej muzyki… albo wschodniej czy południowej, jakiej chcemy! Dlatego też koncert był poświęcony tradycjom. To dzięki wolności możemy śpiewać kolędy, mówić w ojczystym języku i świętować z najbliższymi osobami. Koncert „Świąteczna podróż ku wolności” zrealizowany został według innego scenariusza niż koncerty szkolne. Z racji zbliżających się świąt głównym tematem były polskie tradycje bożonarodzeniowe i utwory muzyczne z nimi związane. Przewodnią myślą koncertu była wdzięczność za wywalczoną wolność, refleksja nad jej ulotnością, a także wątki historyczne: wykonanie najstarszej polskiej kolędy „Zdrow bądź Krolu Anijelski”, opowieść o tradycji „Szczodrych wieczorów” czy historia „Cichej nocy” z racji 200-lecia jej powstania. Konferansjerem koncertu był doświadczony aktor – Bartosz Mazur.