PROJEKTY

Chór Dziecięcy MILLE VOCI to miejsce, w którym dzieci nie tylko rozwijają warsztat wokalny, ale również uczą się wyrażania emocji, zaangażowania w rozwijanie swoich zainteresowań i pasji, radzenia sobie z tremą i stresem. Rozwijają swoje umiejętności artystyczne (głównie muzyczne, ale nie tylko) i kompetencje społeczne. Nasza praca ma charakter projektowy, co oznacza, że w każdym semestrze towarzyszy nam jakaś myśl przewodnia, która odzwierciedla się zarówno w repertuarze, jak i w tematyce zajęć, a podsumowaniem pracy jest koncert.

Mamy nadzieję, że nasze pomysły na działania z dziećmi będą dla Was inspiracją.