PROJEKTY

Chór Dziecięcy MILLE VOCI to miejsce, w którym dzieci nie tylko rozwijają warsztat wokalny, ale również uczą się wyrażania emocji, zaangażowania w rozwijanie swoich zainteresowań i pasji, radzenia sobie z tremą i stresem. Rozwijają swoje umiejętności artystyczne (głównie muzyczne, ale nie tylko) i kompetencje społeczne. Nasza praca ma charakter projektowy,… Continue Reading…