EDUKACJA

Fundacja prowadzi działalność edukacyjną dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Stwarzamy możliwości rozwijania pasji w ramach nieformalnej edukacji muzycznej. Pracownia Piosenki Dziecięcej MILLE VOCI W ramach Pracowni Piosenki działają trzy grupy wiekowe: Zajęcia wszystkich grup odbywają się w Ognisku Pracy Pozaszkolnej nr 1 „Jordanek”. Chór Dziecięcy MILLE VOCI to miejsce, w… Continue Reading…