FUNDACJA

ROZWIJAMY TALENTY
I WRAŻLIWOŚĆ ESTETYCZNĄ DZIECI

Fundacja Poszukiwań Artystycznych SZEPTEM rozpoczęła działalność w styczniu 2011 r. z inicjatywy fundatorek – Zofii Krystman i Marty Hamerszmit. Aktualnie fundację współtworzą także Karolina Olczedajewska, Xenia Zawanowska i Rafał Witek.

MISJĄ fundacji jest rozwijanie twórczego potencjału każdego dziecka oraz kształtowanie jego wrażliwości na piękno. Prowadzimy  działania służące odkrywaniu i rozwijaniu talentów oraz uczeniu współpracy i odpowiedzialności za siebie nawzajem. Są to kompetencje zaniedbywane przez szkołę, a bardzo przydatne – zarówno w trakcie edukacji, jak i późniejszej pracy zawodowej.

Kolonie, Kukle k/Suwałk, 2014

We wszystkie nasze działania staramy się angażować rodziców dzieci. Wiemy, że żadne dziecko nie wychowuje się „w próżni” i tylko przy wsparciu najbliższych mu osób możliwe jest efektywne rozwijanie jego talentów. 

WIZJA dalszego rozwoju zakłada nie tylko tworzenie i rejestrowanie wartościowej muzyki dziecięcej, ale także dzielenie się doświadczeniami w zakresie pedagogiki muzyki poprzez spotkania, seminaria, występy czy wydawnictwa.

Koncert Chóru MILLE VOCI, Warszawa, 2015

Można nas wspierać przekazując darowiznę na konto PKO PB.

Nr konta: 48 1020 1042 0000 8702 0469 2721