Chór przygotowawczy

Chór przygotowawczy powstał jako odpowiedź na pytania rodziców młodszych dzieci o zajęcia dla przedszkolaków, które nie są gotowe do śpiewania w chórze, a ujawniają takie predyspozycje i zainteresowania. Celem zajęć jest rozwijanie umiejętności muzycznych dzieci, nauka piosenek, a także ocena gotowości do bycia członkiem chóru.

Z uwagi na wiek uczestników zajęcia składają się głównie  z zabaw muzycznych z elementami rytmiki. Chór przygotowawczy z założenia nie koncertuje razem z MILLE VOCI, ale organizowane są występy dla rodziców, które podsumowują każdy semestr (świąteczny – kończący pierwszy semestr oraz na zakończenie roku szkolnego w czerwcu).