Grupa Wokalna

Grupa wokalna powstała we wrześniu 2014 r. Utworzyły ją najstarsze dziewczęta z Chóru MILLE VOCI. Aktualnie grupa liczy ponad 20 dziewcząt w wieku 12-20 lat i wciąż jest otwarta dla nowych chętnych. Dziewczęta sięgają po różnorodny repertuar. Chętnie współpracują z młodszymi grupami i biorą udział w wielu aktywnościach proponowanych chórowi.

Rok 2020 był inny niż zwykle z powodu tzw. pandemii. Wprowadzone ograniczenia mocno zmieniły metody pracy. Do marca grupa musiała przenieść swoją działalność do Internetu. Jesienią zaś ruszyły przygotowania do nowego projektu – koncertu bajkowego.

Próby odbywają się 2 razy w tygodniu i trwają 60-90 min. Z racji wieku uczestniczek kładziemy nacisk na samodzielność i dążymy do ich zaangażowania we współdecydowanie o sprawach grupy. Działania z młodzieżą w ramach zajęć dotykają nie tylko zagadnień muzycznych, ale także tematów społecznych, kulturowych i wychowawczych.